Gymnazisti sa učili predávať svoje projekty

V stredu 29.3. 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie študentov zapojených do tvorby bádateľských projektov s pánom Tigranom Aleksanyanom. Pán Tigran Aleksanyan študoval medzinárodné vzťahy a od ukončenia školy sa venuje infraštruktúre na podporu podnikania. Je súčasťou tímu Slovenskej sporiteľne, kde rozvíja Program pre začínajúcich podnikateľov. Popri tom vedie združenie, ktoré školí a pripravuje slovenských dobrovoľníkov na dobrovoľnícke stáže do Afriky a Ázie.

Ako hodnotia spomínané stretnutie samotní študenti?

Táto akcia bola zameraná na efektívne využitie poznatkov a návrhov , ktoré sme prezentovali na rôznych súťažiach školy za uplynulé roky.
Začali sme skupinovou aktivitou kde sme v stručnosti mali predstaviť skupinu, v ktorej sme pracovali a tému, ktorou sme sa zaoberali. Naučili sme sa tak povedať iba to, čo je najdôležitejšie aby sme zaujali investorov. Zvládnuť to za jednu minútu sa zdalo byť ťažké, ale napokon sa nám to všetkým podarilo.

Hlavným cieľom bolo speňažiť naše projekty, takže sme potrebovali čo najviac nápadov. Aj keď sa nám to na prvý pohľad zdalo nereálne, pri každej téme sa našlo niečo, z čoho môžeme profitovať.

Skúsenosti, ktoré sme získali môžeme využiť v každej sfére nášho života. Či už ide o komunikáciu s väčšou skupinou ľudí alebo pri rozbehu vlastných projektov. Naučili sme sa tak pracovať so spätnou väzbou a hľadať nové cesty našich projektov na trh. Počas celých dvoch hodín nás sprevádzala uvoľnená atmosféra, hlavne zásluhou pána Tigrana Aleksanyana, ktorý svojim vystupovaním a otvoreným prístupom prelomil počiatočnú rozpačitosť.

Ďakujeme

Fotogaléria