Noc výskumníkov 2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska noc výskumníkov 2017, sa uskutočnila už tradične posledný septembrový piatok, 29. septembra 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici.

Tak ako každý rok aj tento rok sa žiaci nižších ročníkov nášho osemročného gymnázia – sekundy a tercie zúčastnili na tomto festivale. V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre videli 24 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale predstavila sa aj rýchlostná cesta Pribina, či najmodernejšie infocentrum o energii - Energoland, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Štátna ochrana prírody SR, Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica, či viaceré stredné odborné školy.

Cieľom tohto festivalu je snaha slovenskej verejnosti priblížiť tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu. Program bol bohatý a maximálne pestrý , ktorý mal osloviť všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Našim žiakom sa podujatie už tradične páčilo. Po celom dni strávenom pri jednotlivých stánkoch sa poobede vrátili domov, síce trošku unavení, ale plní dojmov a nových poznatkov s tým, že budúci rok sa na festivale opäť zúčastnia, pretože vždy sa dozvedia niečo nové a zaujímavé.

Sekunda a Noc výskumníkov.

29.9.2017 sa žiaci sekundy zúčastnili exkurzie NOC VÝSKUMNÍKOV v Banskej Bystrici, kde niektoré stredné a vysoké školy a vedecké pracoviská sprístupňovali pre žiakov ciele svojho bádania formou jednoduchých prezentácii, výstaviek a pokusov. Úlohou žiakov sekundy na exkurzii bolo z množstva navštívených stánkov vybrať si 3, ktoré ich najviac zaujali a na najbližšej hodine chémie potom prezentovať svoje zaznamenané pokusy.
A čo sa im najviac páčilo?

Ninka:
V stánku s názvom Prírodná kozmetika z našej školskej záhrady sme mohli vidieť, ako sa získava vôňa z rastliniek pomocou destilácie vodnou parou, ďalej sme mohli privoňať k prírodným mydlám, vyrobiť si vlastnú šumivú bombu do kúpeľa. Ja som si vyskúšala aj koľko kovu obsahuje môj rúž. Na takýto pokus budeme potrebovať alobal, rúž a bielu vatu. Na alobal natrieme rúž a po chvíli čakania ho zotrieme vatou. Ak sa vata sfarbila do siva až čierna, vieme, že rúž obsahuje veľa kovu. Tento pokus sa mi páčil najviac.

Adam:
Mne sa páčilo v stánku s názvom Návrat starých odrôd. Dozvedel som sa, že veda, ktorá sa zaoberá odrodami sa nazýva pomológia. Na Slovensku je široký sortiment odrôd jabloní, ktoré boli u nás vždy najpestovanejší ovocný druh. Odrody sa od seba líšia tvarom, chuťou, trvácnosťou, veľkosťou. Za staré odrody sa označujú odrody, ktoré stratili svoje miesto v záhradách a sadoch ako Dione, Dalila, Domino, Smith... Golden Delicious je na Slovensku najrozšírenejšia odroda a bola vyšľachtená v roku 1876.

Jakub:
Mňa zaujala prezentácia Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici pod názvom Farebný 3Dsvet. Prezentovali farebné výstupy 3D tlače didaktických a učebných pomôcok, geografických skladačiek, hlavolamov a rébusov vytvorených na 3D tlačiarni a CNC nástavcov.

Martin:
Hneď pri vchode ma zaujal stánok Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. Študenti prezentovali elektroniku formou hry. Videli sme luminárnu fontánu (usmerňovanie prúdenia vody s podsvietením) a ukážku exteriérových a interiérových dronov.

Filip:
V stánku Pozor na suveníry z dovolenky sme videli veľa rôznych doplnkov šiat, trofejí a pod., ktoré môžu byť zo živých zvierat. Ľudia, lovci, pytliaci zabíjajú a chytajú zvieratá len pre peniaze, napr.: zebry, žirafy, slony, nosorožce a pod. Zo zebrej kože sa vyrábajú potom koberce, topánky, zo žirafej kože napr. kabelky a slonie kly ako trofeje.

Lenka:
Mne sa páčilo v stánku s názvom Zaznamenaj pohyb – kresliace mechanizmy. Ukázali nám netradičné zábavné formy kresby pomocou jednoduchých pomôcok (napr. CD), ktoré sú spojené s kresliacim nástrojom (fixka), môžu graficky zaznamenať rôzne formy pohybu.

Jennifer a Miška:
Nám sa páčilo v stánku Odhaľ tajomstvá magickej chémie. Videli sme jednoduché aj zložitejšie chemické pokusy založené na farebných zmenách a rôznych efektoch ako napr. pariace sa hmoty, tajné písmo, rôzne reakcie a iné kúzla.

Všetci, ktorí sa exkurzie zúčastnili si odniesli mnoho zaujímavých poznatkov, videli o čom je veda, aké zábavné a zaujímavé môže byť vedecké bádanie a aký prínos to prináša spoločnosti.

Mgr. Ivana Drdošová, vyučujúca chémie