Medzinárodný deň detí

Rok sa s rokom stretol a v kalendári opäť svietil dátum 1. jún. Na jednej strane radosť, že školský rok sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, na druhej však očakávanie, aký program nám vymyslia naši starší spolužiaci. Tak ako aj na iných školách, aj na tej našej sme Deň detí oslávili v plnej kráse.

Tento deň bol pre nás výnimočný a radostný aj preto, že sme sa učili len prvé tri hodiny. Po veľkej prestávke sme sa my, žiaci prímy, sekundy a tercie, presunuli na školský dvor, kde nás už čakali druháci, ktorí pre nás pripravili rôzne stanovištia a úlohy. Každú triedu si zobrali na starosť traja študenti, ktorí sa jej venovali celý čas.

Tercia, moja trieda, začala disciplínou, v ktorej sme mali ukázať rýchlosť a vzájomnú súhru. Zviazali nám v dvojiciach nohy a skákali sme pomedzi stromy.
Nasledovala hra, pri ktorej sme si prehadzovali loptu z jednej plachty do druhej.
Našou ďalšou úlohou bolo spraviť fúrik a preliezť tak ponad tri prekážky. V cieli bola lízanka, ktorú mal „fúrik“ vziať do úst a vrátiť sa späť na štart.
Zábava pokračovala preťahovaním lana. Neskôr sme si zahrali hru, pripomínajúcu „stoličkový tanec“. Potom nás rozdelili do dvoch skupín, kde sme mali za úlohu vytvoriť „mot anicu“ z našich rúk. Motali sme sa, motali, až sme sa rozmotali.
Nasledovala hra Kubo velí. Našim animátorom sa zdalo, že sa ešte málo jašíme, tak vymysleli hru, pri ktorej sme sedeli v kruhu a oni nás šteklili... Ale nakoniec zistili, že nikto z nás nie je štekliví, a tak sme sa presunuli k poslednému stanovišťu, ktoré malo slúžiť ako test dôvery.
Ako vidieť, hier bolo neúrekom, preto nebola núdza o zábavu. Ďakujeme študentom z II. A, ktorí pre nás tento program pripravili.

Tímea Janáčová

Fotogaléria