VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

V stredu 26. apríla 2017 našu školu úspešne reprezentovali študentky II.A triedy: Sofia Datková, Lenka Lupová, Kinga Gemerová, Karolína Kováčová a Dominika Kilvádyová na celoslovenskej súťaži študentských tímov "Vitajte v našom regióne". Úlohou súťažiacich bolo upozorniť na zaujímavé lokality, tradície či podujatia vlastného regiónu a tak zvýšiť záujem a prilákať účastníkov cestovného ruchu. .Podmienkou je prezentácia vlastnej práce žiakov, ich vlastné propagačné materiály, výsledky prieskumov trhu a pod.

Naše dievčatá svoj tím pomenovali "Túlavé topánky". Pozornosť návštevníkov upriamili na potulky naším regiónom v topánkach rôzneho druhu, vhodné pre malých aj veľkých turistov. Atmosféru potuliek doplnili o príbehy, legendy či povery, ktoré sa spájajú s prírodnými krásami či kultúrnymi pamiatkami v strednej časti okresu VK (Kamenná žena, Zázračný prameň, Trúbiaci kameň, Pohanská nevesta, Židova diera, Kliatba modrokamenského hradu a pod.)

ĎAKUJEME dievčatám a chválime ich snahu, vynaložené úsilie, aktívny prístup i vytrvalosť počas celého dňa, kedy aktívne pristupovali k návštevníkom a ochotne pozývali na návštevu k nám do okresu Veľký Krtíš. Nech sú vám získané skúsenosti a praktické zručnosti pridanou hodnotou v ďalšom aktívnom štúdiu

Blížia sa prázdniny....čo tak obuť si "túlavé topánky" a vyraziť...

Mgr. Miroslava Čopová – učiteľka predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

Fotogaléria