Gymnaziáles 2016

V poslednú januárovú sobotu sa v spoločenskej sále Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho opäť po roku rozozvučali plesové tóny hudobnej skupiny Fénix aby privítali návštevníkov tradičného Gymnaziálesu 2016.
Tento ples učiteľov, rodičov a všetkých priateľov školy sa dnes konal už po dvadsiaty krát. Opäť sa tu pri dobrej hudbe a zábave stretli tanečníci, ktorí si tak, ako po iné roky, ani teraz nenechali ujsť príležitosť dobre sa zabaviť v kruhu priateľov.

Prítomných hostí na plese privítal riaditeľ gymnázia Mgr. Jaroslav Horváth, ktorý po krátkom príhovore otvoril tanečnú zábavu úvodným valčíkom.

Tak, ako po iné roky, aj teraz mali usporiadatelia pripravené pre hostí milé prekvapenie v podobe kultúrneho vystúpenia. Dnes sa predstavili žiaci z Ľudovej školy umenia, ktorí zatancovali niekoľko tanečných kreácií a slovenských ľudových tancov.

O dobrú zábavu sa už tradične postarala hudobná skupina Fénix z Čeboviec pod vedením Peťa Illéša. Vyvrcholením zábavy bola tak ako každý rok tombola. Ďakujeme aj touto cestou všetkým sponzorom, ktorí poskytli zaujímavé vecné ceny.

Zábava na plese bola výborná, všetci hostia sa na ňom cítili dobre, o čom svedčí aj to, že okolo piatej hodiny rannej sa na parkete ešte veselo tancovalo. Už teraz sa tešíme na budúcoročný Gymnaziáles, ktorý zaháji tretiu desaťročnicu tohto, dnes už tradičného, plesu.

Ing. Alžbeta Šišková

Fotogaléria