Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

12. ročník Olympiády zo SJL sa na našom gymnáziu uskutočnil 18. novembra 2019. Do školského kola sa zapojilo 25 žiakov. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostiach a komunikačných zručnostiach v slovenskom jazyku.

Prvá časť súťaže je písomná – pozostáva z práce s textom zameranej na porozumenie textu (jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín) a z transformácie textu (tvorba vlastného textu, využitie slohových postupov a jazykových štýlov).

Druhá časť súťaže je ústna – ide o prípravu a prednes rečníckeho prejavu na zadanú tému. Dôležitá je nielen samotná výstavba textu, ale aj dodržanie prozodických vlastností a celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne prejavy).

Odborná komisia vyhodnotila výkony súťažiacich nasledovne:

Úspešní riešitelia (hranica úspešnosti súťažiacich sa stanovuje na 40 bodov z maximálneho počtu 55 bodov): Armand Majer, Stanislav Celleng, Radoslava Lekýrová, Alexandra Ďurkovičová, Anna Holubová, Saša Resutíková, Uršuľa Babková, Tímea Janáčová, Nikoleta Beláková a Gréta Ďurišová.

Kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka SŠ, žiaci 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií)
    I. miesto: Armand Majer – IV. A
    II. miesto: Stanislav Celleng – III. A
    III. miesto: Radoslava Lekýrová – oktáva

Kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka SŠ, žiaci 5. a 6. ročníka osemročných gymnázií)
    I. miesto: Saša Resutíková – sexta
    II. miesto: Uršuľa Babková – kvinta
    III. miesto: Tímea Janáčová – sexta

Do krajského kola postupuje Armand Majer a Saša Resutíková.
Víťazom blahoželáme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže :)

Fotogaléria