KURZ KORČUĽOVANIA

V termíne 12. – 16. decembra 2016 žiaci triedy príma úspešne absolvovali kurz korčuľovania. Začiatky bývajú náročné a tak tomu bolo aj na ľadovej ploche. Až po dôkladnom rozkorčuľovaní sa aj tí zdatnejší z triedy cítili viac vo svojej koži. Začiatočníci nezaostávali a tento rok naozaj prejavili mimoriadne odhodlanie a veľké športové nasadenie. Napredovali veľmi plynulo a hladko a už na druhý deň vedeli vstúpiť na ľad bez pomoci. Ďalej už postupovali všetci rovnako, lebo každý mal čo zlepšovať. Korčuľovanie sme obohatili o hry, súťaže a na svoje si prišli aj hokejisti. Dokonca sme pred záverečnou časťou kurzu stihli nakuknúť aj na ozajstný hokejový turnaj.

Všetkým našim korčuliarom patrí veľká pochvala a prajeme vám ešte veľa športových zážitkov na ľade :)

Zároveň by sme chceli poďakovať vedeniu a zamestnancom Správy športových zariadení mesta Veľký Krtíš za ústretovosť a ukážkový prístup. Poďakovanie patrí aj Rade rodičov pri Gymnáziu A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorá každoročne kurz korčuľovania ochotne podporuje. ĎAKUJEME !

Učitelia telesnej a športovej výchovy

Fotogaléria