BIELA PASTELKA

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Tvárou kampane bol tento rok olympijský víťaz v chôdzi na 50km Matej Tóth.

V septembri pomohli aj dievčatá z II. A triedy, o čom sme sa mohli dočítať aj v regionálnom týždenníku Pokrok.

Mgr. Miroslava Čopová