TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA - UNICEF

Vo štvrtok 18. mája 2017 mohli občania i návštevníci mesta Veľký Krtíš prispieť na verejnú zbierku v rámci Týždňa modrého gombíka 2017. Súčasne sme zbierku uskutočnili aj v škole. Dobrovoľníkmi boli naši študenti, ktorých úlohou bolo rozdávať modré gombíky a samolepky gombíkov. Výťažok bol určený na pomoc deťom z UKRAJINY, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu.

Finančné prostriedky budú použité na humanitárnu pomoc, nákup školských a vzdelávacích pomôcok a psychosociálnu pomoc. Dievčatá z kvinty, I. A, II. A triedy sa úlohy dobrovoľníčok zhostili výborne. Ďakujeme za podporu

Spolu sme na účet UNICEF Slovensko odviedli 279,09.-€.