Týždeň jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pod názvom Týždeň jazykov. Podujatie bolo určené predovšetkým žiakom ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a účasť bola naozaj hojná. Veď nás navštívilo viac ako dvesto tínedžerov.

V súčasnosti je viacjazyčnosť veľmi dôležitá súčasť sveta, v ktorom žijeme. Všade sa hovorí o multijazyčnosti v rámci Európy, no my si všímame, že nie vždy je to tak. Často multijazyčnosť končí pri materinskom jazyku a angličtine, ktorá sa preferuje omnoho viac ako ostatné jazyky.

Myslíme si, že každý jazyk je hodnotný, každý jazyk je nádherný a každý jazyk sa oplatí učiť sa. Preto sme naším podujatím radi podporili iniciatívu učiť sa jazyky susedných krajín. Z geografických dôvodov je nevyhnutné, aby mladí ľudia ovládali jazyk svojich susedov na zlepšenie komunikácie, pochopenie kultúry, či prehĺbenie obchodných a pracovných vzťahov.

Usporiadať Týždeň jazykov na pôde našej školy bolo prvým krokom, ako mladých ľudí zainteresovať do učenia sa aj iných cudzích jazykov ako len angličtiny. V našom prípade je to nemčina, španielčina, francúzština či ruština, ktoré sa vyučujú na gymnáziu.

Boli sme radi, že sme našim mladším kamarátom mohli priblížiť jazyky cez sociálny experiment z ulíc Veľkého Krtíša, kde sa gymnazisti pýtali náhodných ľudí otázky v cudzích jazykoch. Nie je žiadnym prekvapením, že len málokto by sa v našom meste plynulo dohovoril v inej reči.
Tretiaci si pripravili divadelnú scénku z lekárskeho prostredia v angličtine, iní zasa spievali po španielsky známu pieseň La Camisa Negra.
Najmladší žiaci z osemročného gymnázia sa predstavili dramaticko-hudobným programom o Šípkovej Ruženke v nemeckom jazyku. Hra na gitare a klavíri tiež spestrila samotný program.

Po samotnom programe boli pre žiakov pripravené workshopy tematicky zamerané na jednotlivé krajiny ako Spojené kráľovstvo, Nemecko, Španielsko či Francúzsko.
Cieľom bolo zapojiť všetkých zúčastnených do jazykových aktivít, vtiahnuť ich do kultúry jednotlivých krajín, overiť si schopnosti hovoriť cudzím jazykom, dozvedieť sa veľa zaujímavostí o cudzích krajinách a taktiež sa pri tom vynikajúco zabaviť.

Dúfame, že sa nám to do veľkej miery podarilo a tešíme sa na stretnutie pri podobnej akcii zasa o rok. Na záver patrí naše veľké poďakovanie sponzorom, a to Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a PaedDr. Anne Maté Ivaničovej, vďaka ktorým sme mohli žiakov za ich snaženie pri jednotlivých disciplínach z workshopov odmeniť peknými cenami.

Fotogaléria