ZALOŽENIE ŠTUDENTSKEJ CESTOVNEJ KANCELÁRIE
PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU ( 3. ročník, SEPTIMA)

Dňa 3.11.2016 sa uskutočnilo Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej cestovnej kancelárie - CK Dolce Vita, JA Firma ( Junior Achievement). Zasadnutie sa konalo v triede septima a mali právo sa ho zúčastniť všetci akcionári, ktorí nás podporili kúpou akcie (cenného papiera). Valné zhromaždenie schválilo stanovy a podnikateľský plán spoločnosti a tak sme mohli začať podnikať. Pripravili sme pre vás tieto podujatia: Exkurziu Cosmos Discovery do Bratislavy, Exkurziu Vianočná Budapešť spojená s návštevou Tropicária, Vianočné trhy v škole, Návštevu športového podujatia, Geografickú exkurziu, 2. ročník - Čaj o piatej s našimi rodákmi.

Na želanie vám pripravíme triedny výlet, predmetovú exkurziu, návštevu kultúrneho podujatia. Ponúkame aj animačný program a sprievodcovské služby. Tešíme sa na vašu podporu a zároveň ďakujeme akcionárom za prejavenú dôveru.

zamestnanci oddelenia marketingu CK Dolce Vita, JA Firma

Manažment a zamestnanci CK Dolce Vita JA Firma:
Prezident: Filip Mikuš
Finančné oddelenie
Viceprezident financií: Linda Ivaničová
Pracovníci: Andrej Barcík, Dominik Jozef Budai
Oddelenie ľudských zdrojov
Viceprezident ľudských zdrojov: Sabína Jardeková
Pracovníci: Lukáš Hegedűš
Marketingové oddelenie
Viceprezident marketingu: Gabriela Benyovicsová
Pracovníci: Sylvia Šuppenová, Zoltán Hegedűš, Xavér Nagy
Oddelenie výroby
Viceprezident výroby: Ema Černáková
Pracovníci: Veronika Makúchová, Lucia Glézlová, Kristína Mikušová

Fotogaléria