Úsmev ako dar

Predvianočný čas má svoje čaro aj v tom, že častejšie myslíme aj iných a máme snahu pomáhať.

Preto sme reagovali na výzvu zapojiť sa do verejnej finančnej zbierky a pomôcť tak deťom žijúcich v detských domovoch. V piatok 16. decembra 2016 rozdávali v uliciach mesta úsmev študentky II.A triedy – Simona Lupová, Lenka Lupová, Patrícia Suchánska a Monika Trebuľová. Boli to nielen nálepky v tvare srdiečka s úsmevom, ale aj ich srdečný úsmev na tvári ako poďakovanie za príspevok a podporu.

ĎAKUJEME :)

Mgr. Miroslava Čopová