Kika

Gaudeamus

Dňa 6. novembra 2019 sa žiaci tretieho ročníka spoločne so žiakmi maturitného ročníka nášho gymnázia zúčastnili autobusového zájazdu do Nitry. Ich cieľom bola návšteva veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS Nitra 2019.
Veľtrh ponúkol žiakom získať informácie ohľadne ďalšieho štúdia od rôznych vystavovateľov, medzi ktorými bolo 287 univerzít, vysokých škôl, fakúlt a iných vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska a ďalších 7 krajín.
Po návšteve veľtrhu Gaudeamus si pozreli i vystavovateľov na veľtrhu cvičných firiem MLADÝ TVORCA a navštívili i veľtrh GASTRA a KULINÁRIA 2019.