VAPAC 2018

Svitlo na pekné slnečné ráno a žiaci III. A, septimy a IV. A sa vybrali do hlavného mesta našej vlasti. V sprievode pani profesorky Mgr. Drdošovej a pána profesora PaedDr. Antolova absolvovali, každoročne usporiadaný, Veľtrh vysokých škôl – VAPAC.

Tohto roku sa „tržnica“ vysokých škôl konala 9. – 11. októbra. My sme sa jej zúčastnili v utorok, 10. októbra 2018. Výstavisko bolo umiestnené v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Mali sme možnosť navštíviť stánky jednotlivých univerzít, ktoré ponúkajú širokú škálu študijných odborov. Veľa z nás ešte nemalo celkom jasnú predstavu o svojom povolaní snov. Práve kvôli tomu bola táto akcia veľmi užitočná pre maturantov i nematurantov, ktorí o svojom poslaní zatiaľ nemali vlastný obraz v budúcnosti. Či už išlo o vedu, či techniku, či medicínu, z bársakej oblasti pracovného sveta si tu našiel každý to svoje vlastné ja.

Dozvedeli sme sa generózne množstvo informácií o jednotlivých školách. Skutočnosti o študijných programoch, o živote na „výške“, mimoškolských aktivitách,... Ale čo žiakov zaujímalo najviac? Samozrejme, uplatnenie na trhu práce, poplatky za štúdium, prijímacie konanie, a iste aj skúsenosti s platmi v danej oblasti.

Výstavy sa zúčastnilo vyše 5000 žiakov maturitných i nematuritných ročníkov z rozličných kútov slovenskej zeme. Výstavu oživili vysoké školy, univerzity, akadémie zo Slovenska i Česka. Medzi nimi bola aj naša najznámejšia – UK Bratislava a pre zaujímavosť – z Česka napr. anglicky orientovaná súkromná vysoká škola – University of New York in Prague a mnoho ďalších... Najzaujímavejšie a najhodnotnejšie boli pre nás výpovede a priznania vysokoškolákov, ktoré odhalili pravú tvár príslušnej školy.

Pevne verím, že žiakom nasledujúcich ročníkov sa tiež naskytne cenná príležitosť využiť pomoc veľtrhu VAPAC pri rozhodovaní o vlastnej budúcnosti. Zároveň ďakujeme pedagogickému dozoru a usporiadateľom veľtrhu vysokých škôl a univerzít – VAPAC v Bratislave.

Armand Majer, III. A