Workshop Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine je charitatívna nezisková organizácia, ktorej náplňou je pomáhať ľudom s onkologickým ochorením. Ich náplňou je taktiež prevencia rakoviny už od mladého veku. Preto Liga proti rakovine každoročne pozýva študentov na workshop onkologickej výchovy.

Tohtoročný workshop sa konal v Bratislave. Zúčastnili sme ho my, študentky 2.B triedy -Vanesa Cirbusová a Kristína Kováčová pod vedením pani profesorky RNDr. Dariny Kortišovej. Workshop sa konal od 13.10 do 16.10.2016. Po príchode do Bratislavy sa začalo s prednáškami o pohybe a jeho dôležitosti, kde nás privítal olympijský výherca v chôdzi - Matej Tóth, tohtoročná tvár kampane. V ten istý deň sme sa presunuli do Retro Spoort centra, kde sme si zasúťažili v skupinkách. Mali pre nás pripravené rôzne aktivity spojené so športom.
V sobotu ráno sme sa hneď ráno sme išli pozrieť na Onkolympiádu, ktorej sa zúčastnili bývalý onkologický pacienti. Na túto olympiádu sme si pripravili plagáty s motivačnými citátmi. Po tomto stretnutí nasledovali ďaľšie prednášky ohľadom problematiky stresu, nesprávneho držania tela a o dýchaní. Počas prednášok sme mali vyhodnotenie workshopu, kde nás organizátori odmenili za športovú aktivitu. Po večeri sme mali možnosť obzrieť si svetlá nočnej Bratislavy.

Za tieto 4 dni sme sa dozvedeli veľa nových informácií a užitočných vecí o živote a zdraví, ktoré by sme si mali chrániť. Týmto sa chceme poďakovať organizátorom workshopu a pani profesorke za príležitosť zúčastniť sa. Bolo to pre nás náučné a zaujímavé.