MALIAR NOVOHRADU 2019

V tomto školskom roku sa mladší žiaci nášho gymnázia zapojili už do šiesteho ročníka výtvarnej súťaže Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni na počesť rodáka z Dolných Strhár, akademického maliara, autora stoviek olejomalieb a desiatok oltárnych obrazov. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 5. novembra v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši. Medzi ocenenými bolo päť žiačok našej školy a opäť sme získali Putovný pohár primátora Veľkého Krtíša.

Žiaci pod vedením učiteľky výtvarnej výchovy Mgr. Martiny Demeterovej tvorivo spracovali dve témy: národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti a osobnosti; sviatok. Z techník dominovala kresba a maľba, ale niektorí použili aj netradičnejšie techniky ako sgrafito a kombinované techniky. Do súťaže sme napokon poslali až 25 prác od 20 nádejných výtvarníkov. A ako ich snahu ocenila odborná porota?

V druhej kategórii (vek 10 – 12 rokov) boli udelené až dve prvé miesta a obe získali naše žiačky, a to Kristínka Resutíková zo sekundy za obraz s názvom Povesť o piešťanskom pávovi a Alžbetka Bojtošová zo sekundy za portrét Ľudovíta Štúra. Dianka Prachárová z prímy sa so svojou kolorovanou kresbou Sviatok narodenia Ježiška umiestnila na 3. mieste.

V tretej kategórii (vek 13 – 15 rokov) sme mali tiež medzi ocenenými zástupcov nášho gymnázia. Annamária Bobálová z tercie skončila na 2. mieste s maľbou na plátno Kresťanské Slovensko a Lea Balíková zo sekundy získala za portrét osvietenej panovníčky Márie Terézie 3. miesto.

Oceneným žiačkám gratulujeme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu Gymnázia A. H. Škultétyho. Pochvalu si však zaslúžia všetci, ktorí sa zapojili do súťaže. Ukázali, že na našej škole máme nielen múdrych, ale aj kreatívnych žiakov.

Fotogaléria