DEŇ ZEME

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dôležitosť ochrany životného prostredia, a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach a pripadá na 22. apríl.

My sme sa v mesiaci apríl snažili odľahčiť naše príbytky, či učebne i kabinety odovzdaním starého papiera na druhotné spracovanie. Chválime všetky triedne kolektívy, zamestnancov školy aj aktívnych jednotlivcov.

Jednotlivci:

Srdečne blahoželáme a ďakujeme, spolu sme odovzdali 1416 kg starého papiera a dali mu tak druhú šancu.

Mgr. Miroslava Čopová, koordinátor Projektu Škola podporujúca zdravie

Fotogaléria