SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

Do projektu Ideme hrať ping – poooooong, na oslavu WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku, sa prihlásilo 139 podujatí a 11 708 účastníkov.
Aj naša škola sa zapojila do tohto veľkolepého projektu s cieľom spopularizovať tento šport, ktorému sa pred rokmi darilo aj u nás v krajine.

Je to úžasné číslo. Oslava stolného tenisu, ktorú zorganizovala Sekcia TEV v piatok 6. apríla patrila k vydareným, za čo patrí úprimná vďaka všetkým, ktorí sa jej zúčastnili a ktorí ju pripravili. Za podpory spolužiakov súťažilo celkovo 40 chlapcov a dievčat v dvoch vekových kategóriách.

Od rána vládol v telocvični pohyb, zábava a radosť z ping-pongu. V priebehu celého dňa dohliadali na regulérnosť a hladký priebeh súťaženia Mgr. Jaroslav Horváth – riaditeľ školy, Mgr. Branislav Kortiš – organizátor a koordinátor projektu a Ján Kmeť – garant projektu STK Veľký Krtíš.

Najúspešnejší chlapci a dievčatá boli ocenení diplomom, darčekom a sladkosťami.

Kategória žiačky do 15 rokov:
     1. miesto Illéšová A.
     2. miesto Meňušová K.
     3. miesto Rimajová T.

Kategória žiaci do 15 rokov:
     1. miesto Koroš M.
     2. miesto Ďurov M.
    3. miesto Choboda P.

Kategória žiačky do 19 rokov:
    1. miesto Koštialová T.
    2. miesto Trebulová M.
     3. miesto Bartošová V.

Kategória žiaci do 19 rokov:
     1. miesto Kvanda S.
     2. miesto Pohánka A.
     3. miesto Terek D.

Poďakovanie patrí organizátorke a ambasádorke projektu pre Slovensko pani Mgr. Alice Grofovej - Chladekovej a členovi OZST Ružomberok pánovi Mariánovi Bystričanovi, predsedovi, organizátorovi a garantovi projektu v rámci Slovenska, ktorí sa pripojili k celosvetovej výzve na oslavu WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých.

Fotogaléria