Olympiáda v nemeckom jazyku

Dňa 25.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. V písomnej časti žiaci riešili úlohy zamerané na posluch s porozumením,čítanie s porozumením a gramatický test.
V ústnej časti prezentovali svoju schopnosť rozprávať po nemecky na konverzačné témy a pri opise obrázka.Najlepšie vedomosti preukázali títo žiaci:

Kategória 1B
    1.m.Lenka Hulecová (kvarta)
    2.m.Žofia Rišová(kvarta)
    3.m.Jennifer Ádámová a Linda Cuperová(kvarta)

Kategória 2A
    1.m.Bianka Šuloková(sexta)
    2.m.Uršuľa Babková(kvinta)
    3.m.Filip Černík(kvinta)

Kategória 2B
    1.m.Alexandra Ďurkovičová(3.B)
    2.Karina Flašková(4.A)
    3.Lucia Bobálová (3.B)

Na okresné kolo postupujú žiaci,ktorí sa umiestnili na 1.a 2.mieste v každej kategórii.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť,výhercom gratulujeme a želáme veľa vytrvalosti pri príprave na okresné kolo.