Nový projekt Chain Reaction

V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do projektu „Chain Reaction“.
Chain Reaction (Reťazová reakcia) je trojročný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu.
Jeho cieľom je rozvíjať bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie v rámci dvanástich partnerských krajín. Jadrom projektu je riešenie problémov a bádateľsky orientované učenie sa, ktoré má za cieľ aktívne zapojiť žiakov do štúdia prírodných vied a umožniť im zažiť vzrušenie a výzvy experimentálnej vedy a výskumu.

Bližšie informácie možno nájsť na stránke UMB v Banskej Bystrici. http://www.chreact.umb.sk/?q=sk/node/10

Do projektu sa zapojili študenti 1.A, 2.B a SEXTY, pod vedením Mgr. Drdošovej a Mgr. Horváthovej. Študenti sa rozdelili do pracovných skupín. Pracuje 14 skupín na jednej z tém :

  1. 1.Ekologické svietenie,
  2. 2. Zelené kúrenie,
  3. 3. Prenosná vodná elektráreň,
  4. 4. Nasýťme svet,
  5. 5. Ozónová konferencia

Pracujeme na hodinách chémie, fyziky ale hlavne vo voľnom čase.
Závery jednotlivých bádateľských činnosti budú skupiny prezentovať na celoškolskom kole. Termín školskej súťaže : 17. marca 2016 v spoločenskej miestnosti našej školy.
Víťazné tímy z fyziky a z chémie postupujú na celoslovenskú súťaž pod názvom „ Ukáž čo vieš“, 7.-8. apríla 2016 v kongresovom centre v Starej Lesnej.

Držíme palce v bádateľskej činnosti.

Mgr. Horváthová, Mgr. Drdošová

Fotogaléria