Kika

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V poradí už 30. ročník olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnil 20. novembra 2019 v priestoroch Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.
Do olympiády sa zapojilo 53 žiakov, z ktorých sa po písomnej časti prebojovalo do ústneho kola 22 žiakov. Žiaci museli preukázať svoju zručnosť v ovládaní gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti sa zasa popasovali s ovládaním jazyka v reálnych komunikačných situáciách, či vo vytváraní príbehu podľa obrázkov. Na priebeh súťaže dohliadala a o výsledkoch ústnej časti rozhodovala porota v zložení Allison Black, Mgr. Erika Bodžárová a Mgr. Pavel Chorvát.

V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili nasledovne:

1A kategória (žiaci prímy a sekundy)
    1. miesto: Martin Bystriansky – sekunda
    2. miesto: Kristína Husárová – príma (nebola úspešnou riešiteľkou)
    3. miesto: Martin Mika – sekunda (nebol úspešným riešiteľom)

1B kategória (žiaci tercie a kvarty)
    1. miesto: Ivan Šuhaj – tercia
    2. miesto: Linda Cuperová – kvarta
    3. miesto: Zuzana Géciová – kvarta

2A kategória (žiaci 1. , 2. ročníka, kvinty a sexty)
    1. miesto: Jakub Jabrocký – sexta
    2. miesto: Natália Michalíková – sexta
    3. miesto: Lukáš Páriš – 1.A

2B kategória (žiaci 3., 4. ročníka, septimy a oktávy)
    1. miesto: Michal Petrovič – 4.A
    2. miesto: Nikolas Zúbek – 4.A
    3. miesto: Dušan Terek – oktáva

Úspešní riešitelia (žiaci, ktorí dosiahli hranicu 42 bodov z maximálneho počtu 70 bodov): Michaela Hrubčová, Laura Eckerová, Nikoleta Beláková, Zuzana Novotná, Mário Babiar, Martin Fridrich, Silvio Demcsák, Oliver Kukolík, Matej Beleš.

Na okresné kolo postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách.
Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách súťaže.