ROADSHOW 2016

Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2016.

Aj naši študenti dostali v októbri 2016 možnosť vypočuť si úvodnú prednášku i inštrukcie od zamestnancov Úradu vlády SR a zapojiť sa do súťaže družstiev. Súťaž o zaujímavé ceny je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl. Ich úlohou je do 31.12.2016 vypracovať projektový zámer, ktorý bude hodnotený odbornou komisiou, posúdený a možno aj ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje.,/p.

Študentom III.A, B triedy a septimy prajeme veľa kreativity a držíme palce

Mgr. Miroslava Čopová