ČERVENÝ DEŇ

1. december = Svetový deň boja proti AIDS
Každý rok si v tento deň pripomíname milióny obetí a množstvo trpiacich zákernou chorobou AIDS. Symbolicky sme preto podporu vyjadrili vytvorením živej stuhy na nádvorí školy. My všetci oblečení v červenom a stuha ako symbol nádeje.

Aktivity na túto tému nám ponúkli aj zamestnanci RÚVZ vo Veľkom Krtíši: MUDr. Jana Adamová a Zlatica Foltánová. Pre študentov II.A triedy pripravili film a zaujímavú prezentáciu o pôvodcovi ochorenia AIDS, o formách vírusu HIV, spôsobe prenosu a najmä o tak potrebnej prevencii. Ďakujeme :-)

Mgr. Miroslava Čopová, koordinátor projekt Škola podporujúca zdravie

Fotogaléria