Výtvarná súťaž Maľujeme Timravu

Dňa 6. októbra 2018 sa uskutočnil 27. ročník literárno-turistického podujatia Timravin chodníček, ktorého trasa vedie cez mestá a obce Novohradu, v ktorých žila spisovateľka B. S. Timrava – Lučenec, Ábelová, Polichno. Súčasťou tohto podujatia, ktoré sa zakončilo bohatým kultúrnym programom v Polichne, v rodisku Timravy, bolo aj slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka výtvarnej súťaže Maľujeme Timravu. Do súťaže sa v 3 kategóriách zapojilo 143 žiakov zo Slovenska a zahraničia.

>Medzi súťažiacimi boli úspešní i žiaci Gymnázia A. H. Škultétyho, ktorý súťažili v 2. kategórii, teda medzi žiakmi vo veku od 11 do 15 rokov. Žiačka primy, Korina Ďuricová, sa v silnej konkurencii umiestnila na 1. mieste a žiačka 1.A triedy, Hanna Babková, obsadila veľmi pekné 2. miesto.
Obidvom žiačkam gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov.