Exkurzia Energoland Mochovce

29. 9. 2017, posledný septembrový piatok sme sa pod vedením pána riaditeľa Jaroslava Horvátha a pani profesorky Boženy Horváthovej vybrali na exkurziu do Energolandu v Mochovciach.

Cesta bola pokojná, všetko išlo tak, ako malo. Vyrazili sme tesne po siedmej hodine a ani sme sa nenazdali, už sme boli v Mochovciach.
V našej najväčšej jadrovej elektrárni nás uvítal pán sprievodca, skúsený pracovník elektrárne, a zaviedol nás do priestorov, kde sa konala prehliadka. Budova bola vybavená mnohými zaujímavosťami, ako napríklad tepelnou kamerou pri vchode. Pri niektorých stanovištiach sme pomocou našich smartfónov mohli pozorovať rôzne virtuálne atrakcie, čo bola veľká zábava.

Po uvítaní a fotení pred tepelnou kamerou sme sa rozdelili na dve skupiny a presunuli sa do menšieho kina, kde sme si pozreli slovenský film „Odysea energie“. Film stručne a zaujímavo zhrnul spôsoby využívania energie v minulosti, súčasnosti a načrtol aj možné spôsoby energetického spracovania v budúcnosti.

Po krátkom filme sme sa presunuli do miestnosti, kde boli rôzne interaktívne tabuľky. Prostredníctvom nich sme si mohli prezrieť typy elektrární a spôsob ich fungovania, ale aj históriu sveta pomocou digitálnej časovej osi. Mohli sme si napríklad vyskúšať nabíjanie batérie pomocou našich rúk.

Nasledovala miestnosť, v ktorej sme videli stavbu plášťa jadrového reaktora a digitálnu periodickú sústavu prvkov s históriou. Okrem fyzikov si preto prišli na svoje aj chemici a dejepisári. Počas našej exkurzie sme prechádzali špeciálnymi komorami, ktoré vyrovnávali tlak medzi budovou a balónom, v ktorom bola maketa jadrového reaktora a jeho schéma, ktorú sme si mohli prezrieť na digitálnej tabuli. Niektorí boli v spomínaných komorách neopatrní a trocha ich prefúkalo.

V predposlednej miestnosti sme mohli vidieť reaktor cez kamery a mohli sme si vyskúšať rôzne atrakcie, ako napríklad vypočítať si, koľko žiarenia pohltíme za rok, koľko oxidu uhličitého vyprodukuje ročne naša domácnosť. V tejto miestnosti sme viedli aj menšiu diskusiu s pánom sprievodcom, ktorý nám vysvetľoval príbeh jadrového paliva od výroby až do konca použiteľnosti. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých noviniek.

V poslednej miestnosti sme si mohli okrem iného vyskúšať Van der Graafov generátor, model motocykla budúcnosti a mnoho iných zaujímavých vecí. Niektorí, menej opatrní, si vyskúšali účinky elektrického poľa Van der Graafovho generátora aj na vlastnej koži.

Po skončení prehliadky v Energolande sme s naším sprievodcom vyrazili na prehliadkovú jazdu okolo elektrárne. Pán sprievodca nám vysvetľoval, kde sa čo nachádza a na čo to slúži. Po prehliadkovej jazde sme sa rozlúčili a vyrazili sme do Levíc, kde sme mali pri nákupnom centre menšie voľno.

Do Veľkého Krtíša sme sa vrátili o pol tretej a tým sa naša exkurzia skončila.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi a pani profesorke, že sme mali príležitosť navštíviť Energoland Mochovce.

Rudolf Rimóci IV. B

Fotogaléria