SVETOVÝ DEŇ VODY

Modrými odtieňmi a pohárom pitnej vody sme si aj tento školský rok pripomenuli Svetový deň vody - 22. marec vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN), aby sa zvýšilo povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody.
Pitná voda nie je samozrejmosť. Krajina, v ktorej žijeme však disponuje nielen veľkými zásobami kvalitnej podzemnej vody, ale aj dostatkom minerálnych prameňov (na takej malej rozlohe nájdeme takmer 1600 rozličných prameňov minerálnych a termálnych vôd). Naše vody sú jedinečné, mali by sme ich piť viac.

Mgr. Miroslava Čopová – koordinátor Projektu ŠPZ

Fotogaléria