seed

Základný plavecký kurz

21.-25. október 2019

Žiaci sekundy nadobudli a zdokonalili pohybové zručnosti v plaveckom bazéne pod odborným dohľadom vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.

Chválime ich športového i tímového ducha, neutíchajúci záujem o vodné pólo a aj priateľskú atmosféru počas celého kurzu.

Nech je plávanie súčasťou vášho športového života.

Miroslava Čopová - vedúca kurzu