Imatrikulácia

Imatrikulácie v Gymnáziu A. H. Škultétyho sa niesli v duchu Harryho Pottera. Ráno, v piatok 14. októbra 2016 sa na tvárach primanov a prvákov zračili rôzne emócie. Skrášľovacia procedúra sa konala cez veľkú prestávku, kedy žiaci sekundy maľovali tváre žiakom z primy a druháci zasa tváre prvákov. A poobede o 14:00 sa imatrikulácie začali.

Moderovali Mariela Krahulecová, Filip Černík, Vanessa Fógelová a Jerguš Ragač. Nechýbala ani štvorčlenná porota, ktorá hodnotila jednotlivé úlohy. Imatrikulovaní boli aj dvaja druháci- Adrian Černý a Jakub Marenišťák, ktorí sa nezúčastnili „imatrikúl“ minulý rok. Najlepší získali medaily. Na treťom mieste bola Timea Petrželová, druhé miesto obsadil Patrik Hrdina a na prvom mieste skončil Jakub Marenišťák, ktorý musel pretrpieť depilovanie nôh. Po skončení programu sa prvákom odovzdali medovníčky na pamiatku a mohla sa začať diskotéka.

Fotogaléria