TIMRAVINA STUDNIČKA

V pondelok 23. októbra 2017 sa uskutočnilo v priestoroch Hontiansko-ipeľského osvetového strediska mestské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. V štyroch súťažných kategóriách súťažili žiaci základných a stredných škôl z Veľkého Krtíša. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Saša Resutíková z kvarty, ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto.

O dva dni neskôr, 25. októbra 2017, sa v rovnakých priestoroch opäť zišli recitátori, ale vo väčšom počte, keďže išlo o okresné kolo. Všetci zúčastnení svojím výkonom naplnili poslanie súťaže, ktorým je hľadanie a objavovanie krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Hoci konkurencia bola veľmi veľká, naša žiačka sa umiestnila na 3. mieste. Saške srdečne blahoželáme a veríme, že svoj pozitívny vzťah k literatúre i k umeleckému prednesu bude rozvíjať aj v budúcnosti.