Poetické pásmo "Holokaust"

27. január – svet si v tento deň pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.
Tento pamätný deň , hebrejsky Jom-ha-šoa ve ha gyura sme si aj my pripomenuli poetickým pásmom, ktoré pripravili študenti septimy nášho gymnázia.

Pojem "holokaust" sa používa v súvislosti s pokusom nemeckého vodcu Adolfa Hitlera zlikvidovať Židov v rokoch 1939 - 1945. V januári 1933 prevzala národnosocialistická strana v Nemecku moc s cieľom vytvoriť "rasovo čistý" národ, ktorý by tvorila tzv. "vyvolená rasa". Každý, kto nevyhovoval Hitlerovým predstavám, mal byť zlikvidovaný: invalidi, homosexuáli, a "iné rasy" - najmä Židia. Na väznenie politických odporcov a "protispoločenských živlov" boli vybudované koncentračné tábory, ktoré veľmi kruto spravovali elitné nacistické jednotky SS Schutzstaffel.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. Dátum určilo zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz Osvienčim a Birkenau Brezinka. V ňom fašistický režim poslal na smrť od roku 1940 do roku 1945 viac ako milión osôb, Židov, Rómov, homosexuálov aj sovietskych vojnových zajatcov či ľudí z protifašistického odboja.

Trieda septima navštívila v roku 2016 múzeum v tomto koncentračnom tábore a študenti z tejto exkurzie spracovali videoprojekciu pod názvom Dívaj sa na hviezdy, ktorú sme si mali možnosť pozrieť.

Fotogaléria