Olympiáda z dejepisu - školské kolo

Dňa 11.decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády v kategóriách C,D,E,F,ktorej sa zúčastnili žiaci primy,sekundy tercie a kvarty.Prví dvaja z každej kategórie postúpia na okresné kolo.Všetkým účastníkom ďakujeme.

Výsledky školského kola:

Prima-kategória F

    1.Katarína Gabuľová
    2.Katarína Petercová

Sekunda-kategória E

    1.Fatima Lacková
    2.Petra Šukalová
    3.Paulína Šukalová

Tercia-kategória D

    1.Alexandra Hudecová
    2.Branislav Baláž
    3.Tereza Rimajová

Kvarta-kategória C

    1.Linda Cuperová
    2.Nina Húdeková
    3.Adam Čačko

Fotogaléria