expert

Expert geniality show

Expert geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5-9 ročníka ZŠ, SŠ a Gymnázií. Konala sa 28.11.2019 na 663 školách a zúčastnilo sa jej 14131 žiakov.

Podmienky boli nasledovné: žiaci 7 ročníka a vyššie si vyberali 2 zo 6 tém:
Od Dunaja k Tatrám
Mozgolamy
Svetobežník
Tajomstvá prírody
Do you speak English
Góly, body, sekundy

Žiaci piataci, šiestaci a primania si nevyberali, dostali 2 témy:
Ako funguje svet
Päť jazykov kultury

Ja sám sa do súťaže zapájam od sekundy, takže toto bolo pre mňa tretie kolo. Tento rok som si ako každoročne vybral: Tajomstvá prírody a vyskúšal som: Do you speak English.

A môj celkový dojem zo súťaže? VÝBORNÝ, tak ako každý rok.

Tvorcovia súťaže sa postarali o to, aby na zodpovedanie otázky bolo treba ako logika, tak aj znalosti z danej témy.
Napr.: na Tajomstvá prírody sú potrebné: logika, biológia, fyzika a niekedy aj chémia.

Výsledky tejto súťaže budú zverejnené na stránke: sutazexpert.sk a to 20.12.2019.

Už teraz sa teším na ďalšie skúšky mojich vedomostí a poznatkov nadobudnutých v škole.

Adam Čačko, kvarta