TIMRAVINA STUDNIČKA 2019

Dňa 22. októbra 2019 sa v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši uskutočnilo okresné kolo XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.
Našu školu úspešne reprezentovala žiačka tercie Karolína Šamajová, ktorá získala 2. miesto v tretej súťažnej kategórii (žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ, žiaci 2. – 4. ročníkov osemročných gymnázií). K víťazstvu prispel výborný výber umeleckého textu (Svetlušky od Doroty Turoňovej) a spolupráca s pedagógom (Mgr. Martina Demeterová).

Karolíne blahoželáme a veríme, že jej úspech bude motivovať aj ostatných, aby viac čítali pôvodnú slovenskú tvorbu, prípadne sa začali venovať aj umeleckému prednesu. Cieľom tohto podujatia je totiž viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast recitátorov. A nesmieme zabúdať ani na to, že spomínané podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.