IMATRIKULÁCIE

Šiesty október. V priestoroch našej školy zavládol zvláštny nepokoj. Na chodbách sa zjavovali žiaci s neobyčajným mejkapom a tým priťahovali pozornosť nás, dlhoročných š tudentov gymnázia. Nastal totiž čas imatrikulácií.

Cez veľkú prestávku „nabehli“ žiaci sekundy a 2. A triedy k čerstvým prímanom a prvákom a uštedrili im poriadnu dávku „znetvorenia“. Tým sa to však neskončilo.
Po vyučovaní sa začal hlavný program, ktorý odštartovala sekunda. Žiaci prímy nervózni a naobliekaní v zimných odevoch čakali pred spoločenskou miestnosťou na pokyny moder átorov. Úlohy boli naozaj pestré – karaoke, tanec, ochutnávka, praskanie balónov, štafeta...
Spoza zatvorených dverí spoločenskej miestnosti sa ozýval smiech, ale i výkriky zúfalstva. Napokon prímania zložili slávnostnú prísahu, v ktorej sľúbili, že budú usilovne študovať, správať sa slušne a šíriť dobré meno nášho gymnázia. Pochvala za zvládnutie imatrikulácií nepatrí len príme, ale aj sekunde, ktorá vymyslela nápadité úlohy. Prímania si mohli vydýchnuť, čo však nemohli urobiť ich starší spolužiaci, na ktorých úlohy ešte len čakali. Ako to už býva, prváci mali o niečo ťažšie poslanie, no väčšina z nich ho zvládla na výbornú. Imatrikulácie opäť nesklamali a dali našim prímanom ako aj prvákom veľa nových zážitkov.

Zábava neutíchla ani po skončení oficiálnej časti, keďže po uprataní spoločenskej miestnosti a „skultúrnení“ žiakov nasledovala diskotéka. V rebríčku úspešnosti rozhodne nezaostávala, všetci sa skvele bavili, či už na parkete, alebo pri stoloch.

Sme radi, že na našej škole každoročne prebiehajú imatrikulácie a dúfame, že budeme v tejto tradícii aj naďalej pokračovať. Na budúci ročník sa totiž okrem našich terajších nováčikov tešíme aj my a dúfame, že bude stále lepší a lepší.

Radka Lekýrová, Bianka Máthová

Fotogaléria