Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 12. 1. 2020 sa pod záštitou CVČ vo Veľkom Krtíši uskutočnil 30. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnil žiak Jakub Jabrocký a v kategórii 2A (1. - 2. ročník) sa umiestnil na 2. mieste.
V kategórii 2B (3.-4. ročník) súťažil Michal Petrovič, ktorý sa umiestnil na 1. mieste a zároveň postupuje na krajské kolo.

Dňa 15. 1. 2020 sa v CVČ v Banskej Bystrici uskutočnil 30. ročník krajského kola olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnil Michal Petrovič a v kategórii 2B (3. - 4. ročník) sa umiestnil na 3. mieste.
K tomuto úspechu mu srdečne gratulujeme.