MO

ŠKOLSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 10.12.2019 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo 69. ročníka matematickej olympiády v kategórií A.

Matematickej olympiády sa zúčastnilo 5 žiakov 3. a 4. ročníka. Žiaci riešili tri úlohy, na vyriešenie ktorých mali 4 hodiny. Do krajského kola postúpila Allexandra Ďurkovičová z tiedy III.B. Na ďalších miestach sa umiestnili Bianka Modrovičová, Patrik Hrdina, Oliver Vrško a Dušan Šúňava všetci zo IV. A.

Všetkým riešiteľom matematickej olympiády ďakujeme za účasť a vzornú reprezentáciu školy.