Simulované zasadanie NR SR

Úspech našich gymnazistov v celoštátnej súťaži Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky

Existujú problémy, ktoré je možné vyriešiť kvalitným zákonom. Naša Ústava zveruje právomoc prijímať zákony, ako aj právne predpisy vyššej právnej sily národnému parlamentu. V súťaži Simulované rokovanie národnej rady SR, organizátorom ktorej bola Právnická fakulta UK v Bratislave a Národná rada SR, sme mali aj my, žiačky 4.A triedy Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, možnosť ukázať, ako by sme sa tejto právomoci chopili, ak by sme dostali príležitosť. Ako 5-členný tím sme sa súťaže zúčastnili v zložení: Dominika Kilvádyová, Lea Bečkeiová, Sofia Datková, Viktória Kľuková a Lucia Kotianová. A náš tím bol naozaj úspešný.

V prvom kole súťaže bolo úlohou každého tímu vyhotovenie vlastného, jedinečného návrhu zákona. V našom prípade išlo o návrh zákona o povinnom označení chodcov, ktorý reagoval na rozsiahly problém zhoršovania cestnej premávky. V dôsledku splývajúceho odevu chodcov a ich nerešpektovania pravidiel cestnej premávky dochádza k narastaniu dopravných nehôd. Zákon by mal okrem zníženia vzniku záťažových a stresových situácií na cestách aj dopad na zníženie úrazovosti účastníkov cestnej premávky.

Návrh zákona sme následne zaslali organizátorom súťaže na vyhodnotenie. Vďaka tomuto nášmu návrhu zákona sme postúpili do semifinálového kola celoštátnej súťaže, kde z celého Slovenska postúpilo najlepších 16 tímov zložených zo študentov stredných a vysokých škôl a ktoré sa konalo 8.2. 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvá časť semifinále sa uskutočnila ako zasadnutie parlamentných výborov, kde každý výbor prerokoval dva návrhy zákonov a prijal ku nim stanoviská.
Druhá časť semifinále prebiehala ako tzv. plenárne zasadnutie, kde každý tím predstavil svoj návrh zákona a následne proti nim vystúpil vopred určený tím opozície. Na každého rečníka malo plénum možnosť reagovať faktickou poznámkou. Na konci semifinále sa o jednotlivých návrhoch hlasovalo.

Plenárne zasadnutie bolo zakončené interaktívnym testovaním vedomostí týkajúcich sa slovenského ústavného systému.
Aj napriek tomu, že nášmu tímu „o vlások“ unikol postup do finálového kola celoštátnej súťaže, náš celkový dojem zo súťaže je veľmi dobrý. Je dôležité, aby sa najmä mladí ľudia zaujímali o politiku a snažili sa tak spoločne vytvárať lepšiu budúcnosť.