Medzinárodný deň lesov

21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov.

Pri tejto príležitosti sme pre žiakov prímy pripravili zážitkové dopoludnie v spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvolene. Naše pozvanie prijali Ing. Daniela Lojová (úspešná absolventka nášho gymnázia) a Ing. Veronika Jaloviarová – odborníčky v obore Lesná pedagogika.

Lenka Hulecová a Andrejka Illéšová z prímy napísali krátku správu:
V utorok 21.3.2017“ k nám prišli dve milé dámy zo Zvolena a porozprávali nám veľa zaujímavých informácií o lese. Na začiatku prvej hodiny sme sa zoznámili a každý sa mal predstaviť, tak že vymyslel pre seba prezývku, ktorá mala niečo spoločné s lesom a zároveň s naším menom, napr. Lenka Lienková, Jakub Bukový. Táto aktivita sa nám páčila, každý mal veselé a zaujímavé meno. Potom sme si pozreli prezentáciu o obrovskom význame lesa.
Na ďalšej hodine sme sa rozdelili do troch skupín. Každá skupina dostala plagát, na ktorý sme mali nakresliť ako si predstavujeme park v škole, v školskej záhrade. Každá skupina vymyslela niečo originálne. Veríme, že naše nápady raz prídu vhod. Na záver stretnutia každý z nás povedal jednu vetu o tom, čo ho najviac zaujalo alebo čo sa mu najviac páčilo. Za odmenu sme na pamiatku dostali ceruzku a brožúrku o lesoch.“

ĎAKUJEME :)

LESU ZDAR!

Fotogaléria