Európske dni jazykov

Posledný týždeň vyučovania pred vianočnými prázdninami sa na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši niesol v duchu cudzích jazykov. Gymnazisti už po štvrtýkrát vyvinuli iniciatívu zorganizovať vedomostno-zábavné predpoludnie pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základný škôl pod názvom Európske dni jazykov.

V súčasnosti je viacjazyčnosť veľmi dôležitá súčasť sveta, v ktorom žijeme. Všade sa hovorí a multijazyčnosti v rámci Európy, no my si všímame, že nie vždy je to tak. Často multijazyčnosť končí pri materinskom jazyku a angličtine, ktorá sa preferuje omnoho viac ako ostatné jazyky.

Myslíme si, že každý jazyk je hodnotný, každý jazyk je nádherný a každý jazyk sa oplatí učiť sa. Preto sme naším podujatím radi podporili iniciatívu učiť sa jazyky susedných krajín. Z geografických dôvodov je nevyhnutné, aby mladí ľudia ovládali jazyk svojich susedov na zlepšenie komunikácie, pochopenie kultúry, či prehĺbenie obchodných a pracovných vzťahov.

Každoročne usporadovať Európske dni jazykov na pôde našej školy je akýmsi motivačným prvkom, ako mladých ľudí zainteresovať do učenia sa aj iných cudzích jazykov ako len angličtiny. V našom prípade je to nemčina, španielčina, francúzština či ruština, ktoré sa vyučujú na gymnáziu.

Boli sme radi, že sme našim mladším kamarátom mohli priblížiť jazyky cez nami natočené videá, divadelné scénky, jazykolamy, piesne, básne, vedomostné kvízy a iné aktivity, ktoré sa uskutočnili v rámci workshopov. Cieľom bolo zapojiť všetkých zúčastnených do jazykových aktivít, vtiahnuť ich do kultúry jednotlivých krajín, overiť si schopnosti hovoriť cudzím jazykom, dozvedieť sa veľa zaujímavostí o cudzích krajinách a taktiež sa pri tom vynikajúco zabaviť.

Dúfame, že sa nám to do veľkej miery podarilo a tešíme sa na stretnutie pri podobnej akcii zasa o rok. Na záver patrí naše veľké poďakovanie Zastúpeniu Európskej komisie ako sponzorovi, vďaka ktorému sme mohli žiakov za ich snaženie pri jednotlivých disciplínach z workshopov odmeniť peknými cenami.

Fotogaléria