Návšteva veľvyslanca USA na Gymnáziu A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

Vo štvrtok 16. marca 2017 sme v našom gymnáziu privítali veľvyslanca USA pána Adama Sterlinga. So študentmi 3. ročníka a septimy diskutoval o aktuálnych občianskych témach, ako sú xenofóbia a rasizmus.

Pán A. Sterling, pôvodom z New Yorku, je kariérny diplomat, ktorý v službách USA v zahraničí pôsobí od roku 1990 a na Slovensku pracuje od leta 2016. Hovorí šiestimi jazykmi a učí sa slovenčinu. V minulosti pracoval pre starostu New Yorku aj v Bielom dome vo Washingtone. Jeho bohatá kariéra ho zaviala do holandského Haagu, Belgicka, Kazachstanu, Izraela a Azerbajdžanu.

Návštevou nášho gymnázia nás mnohých prekvapil, no zároveň aj potešil. Každopádne bolo zaujímavé hovoriť o vážnych globálnych témach s vysokopostaveným politikom a ešte k tomu v anglickom jazyku. Ako študenti sme mohli využiť svoje jazykové znalosti tým, že sme museli po anglicky klásť otázky a vyjadriť svoj názor.

Každý z prítomných si odniesol určite mnoho nových a užitočných informácií. Padlo množstvo zaujímavých otázok a prekvapením neboli ani otázky, týkajúce sa rómskej menšiny na Slovensku.

Pán veľvyslanec sa veľmi intenzívne zaujímal o naše názory. Veľmi príjemná bola aj prítomnosť jeho pani manželky Veerle Coignezovej, ktorá po nás občas mrkla očkom, aby sa presvedčila či kladeným otázkam rozumieme.

Boli sme na seba veľmi pyšní, že sme nemali s porozumením žiadne problémy. Vďaka patrí aj pánovi veľvyslancovi, ktorý sa snažil hovoriť veľmi zreteľne a pri komunikácii s nami používal známejšiu a jednoduchšiu slovnú zásobu.

Atmosféra v spoločenskej miestnosti gymnázia bola po celý čas uvoľnená. Napätie nebolo cítiť ani z veľvyslancovej ochranky.

Na záver si každý účastník mohol zobrať ako darček knihu „Romantické násilie“.

Za sprostredkovanie stretnutia veľmi pekne ďakujeme nášmu úspešnému absolventovi Petrovi Balíkovi, ktorý toho času pôsobí ako ekonomický špecialista na Veľvyslanectve USA v Bratislave.

Fotogaléria